O NÁS

Společnost českých střelců Louny vnikla 23.3.1994 jako občanské sdružení s názvem Společnost českých střelců. Kořeny SČS však můžeme hledat daleko dříve. 17.října 1978 vznikla organizace „ Klub důstojníků a praporčíků při Okresním národním výboru v Lounech“ ( KDPZ ONV LOUNY ). 13.prosince 1990 se organizace přejmenovala na „Klub vojáků v záloze Louny“ (KVZ Louny) a 23.3.1994 na „Společnost českých střelců“. Současná právní forma je spolek s datem zápisu 1.1.2014 a názvem „Společnost českých střelců Louny“.

SČS Louny spolupracuje ve své sportovní činnosti se Svazem branně technických sportů České republiky ( SBTS ČR ), kde je kolektivním členem. Současný president SČS Louny je od roku 2016 zároveň předsedou SBTS ČR. Část členské základny SČS Louny tvoří KVZ Louny z.s., který je pobočným spolkem Svazu vojáků v záloze České republiky z.s.( SVZ ČR ).

Organizaci založilo 16 členů a během její existence se v ní vystřídalo již 343 sportovních střelců.. V současné době má organizace přes 60 dospělých členů.  Během své dosavadní činnosti uspořádala organizace přes 750 soutěží a její členové se zúčastnili více než 1200 soutěží.

SČS každoročně pořádá extraligu Repiko, což je mistrovství České republiky v kolektivní střelbě z velkorážové pistole a revolveru a mistrovství České republiky v Akční střelbě rojnice. Dále pro výše uvedené svazy organizuje podle potřeby mistrovství České republiky v soubojích dvojic z velkorážové pistole, mistrovství České republiky ve střeleckých štafetách trojic a mistrovství České republiky ve střeleckém víceboji SBTS ČR. Dále SČS pořádá řadu otevřených soutěží mezinárodního, celostátního, oblastního a místního charakteru  včetně soutěží z historických zbraní. Pro kvalitní organizační zabezpečení a řízení soutěží si SČS školí vlastní rozhodčí.

V SČS vznikla v průběhu let řada nových střeleckých disciplín. Tyto disciplíny nejen v SČS vznikly a byla zde na ně utvořena pravidla, ale každá disciplína byla odzkoušena v řadě soutěží. Za všechny disciplíny jmenujme střelecké souboje ze samopalu a velkorážové pistole, střelecké štafety, akční střelby Rojnice a Domino, akční střelbu Sprint a kolektivní střelbu Repiko. V SČS byla vytvořena kritéria výkonnostních tříd pro velkorážové zbraně, které se používají v celé ČR. Dále zde vznikly soubojové terče Tower a papírové dvoustředové terče SČS-D1 pro mířenou střelbu a terče SČS-D2 a SČS-D3, který jsou určeny především pro akční, štafetové a kolektivní střelby. S výjimkou návrhu výkonnostních tříd, kde je spoluautorem ing. Jiří Holub, je  autorem nových disciplín, pravidel i terčů současný president a zakládají člen SČS Luděk Dvořák.

 

Údaje aktualizovány k 2.1.2017